WSV de Eekhoorn



Welkom op de website van W.S.V. "de Eekhoorn"

Wandelen
Het wandelen is het doel van onze vereniging.
Nu zult u wel zeggen wandelen !!! ... JA wandelen is een echte sport voor iedereen, jong en oud, dus ook voor jou.

De definitie van wandelen is:
Wandelen is het zich zodanig voortbewegen, zodat er voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het totale lichaamsgewicht om de beurt wordt overgebracht van de linker- en rechterbeen, en voor iedereen in zijn eigen tempo.

Tijdens het wandelen kan men genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft.

Je kunt ook op verschillende manieren gaan wandelen:
•   Zoals zelf een wandeling c.q. een route gaan lopen.
•   Of je kunt een route gaan halen op een VVV-kantoor, deze routes staan dan op papier beschreven zodat hij zonder
    bepijling is te lopen.
    Deze tochten hebben verschillende lengtes. Je kunt ze elke dag van de week lopen en er zijn geen start- en
    finishtijden waar men zich moet houden.
•   Maar je kunt ook aan georganiseerde wandeltochten deelnemen. Deze tochten worden vaak door een organisatie
    of vereniging georganiseerd. De te lopen afstand is dan vaak naar eigen keuze, de afstanden worden dan door pijlen of door gekleurde bordjes aangegeven.

Voordelen van georganiseerde tochten zijn:
•  Je komt vaak op plaatsen waar men normaal niet komt c.q. niet mag komen omdat het privéterreinen zijn.
•  Je hebt tijdens deze tochten op gezette tijden een rustplaats, waar men wat drinken en eten kan, vaak tegen een
    redelijke prijs.
•  Na afloop weet je precies hoeveel kilometers je gelopen heb omdat dit door de organiserende vereniging is gemeten.
•  Daarnaast is er de gezelligheid onderweg tijdens het wandelen of op de rustplaatsen. Wandel je veel van deze tochten
    dan kom je vaak dezelfde mensen tegen, dit schept op den duur een band. Je krijgt vrienden onder het wandelen,
    vrienden die je weliswaar over het algemeen alleen bij het wandelen ontmoet, maar toch vrienden!!
•  Ook kan men indien men wil oefenen voor een meerdaagse wandeltocht (o.a. Vierdaagse van Nijmegen) bij
    medewandelaars informatie of goede tips krijgen en ervaringen die zij al opgedaan hebben.

Je kunt een wandeltocht of een route:
•  Zelf (alleen) gaan lopen.
•  In groepsverband gaan lopen: je kunt zelf een groepje samenstellen of je aansluiten bij een wandelclub.

Voordelen van lid worden van een wandelclub/wandelsportvereniging:
•  Je wordt automatisch lid van een landelijke wandelbond, zodat je reductie krijgt op het inschrijfgeld bij een
   wandeltocht.
•  Je krijgt een lidmaatschapskaart.
•  Je krijgt een landelijk wandelprogramma met alle wandeltochten die jaarlijks door de wandelbonden en de aangesloten clubs worden georganiseerd.
•  Een wandelclub/wandelsportvereniging weet vaak uit ervaring de mooiste georganiseerde wandeltochten.
•  Je loopt nooit alleen (tenzij je dat wilt).

W.S.V. "de Eekhoorn is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland.

logo












Nieuwsgierig? Bekijk eens rustig onze website.

Kijk eens in de agenda om te zien waar en wanneer onze vereniging een (gezamenlijke) tocht gaat lopen.

Lid worden van W.S.V. "de Eekhoorn"?
Ga dan in het menu naar Wandelclub/Lidmaatschap.

Heeft u nog vragen, naam dan gerust contact op.
Dit kan telefonisch of via e-mail.
De contactgegevens vindt u door in menu Contact te selecteren.

Iedereen kan meewandelen, dus wandel allen met ons mee.