WSV de Eekhoorn

Sponsor van W.S.V. "de Eekhoorn"?

Als vereniging kunnen ook wij niet (meer) zonder sponsoring!

Wij zouden u zeer dankbaar zijn om u als sponsor te mogen begroeten.

Om duidelijkheid te verschaffen voor u, als sponsor, en uiteraard ook voor ons, als vereniging, hebben we een sponsorbeleid samengesteld.

Sponsorbeleid

De genoemde bedragen gelden per evenement dat door WSV "de Eekhoorn" wordt georganiseerd.


mogelijkheid    aanbieding    kosten    
    1    Vermelding op onze website d.m.v. uw logo.
Indien u zelf een website heeft, wordt er ook een link hiernaar toe geplaatst
€ 50,00    
    2    Het genoemde onder mogelijkheid 1 +
De mogelijkheid om tijdens het evenement (op het startbureau of de grotere rustposten)
extra materialen te plaatsen om aan te geven wat u als bedrijf onze deelnemers kunt bieden.
Geen verkoop van materialen.
€ 75,00    
    3    Het genoemde onder mogelijkheid 1 en 2 +
Uw logo (in zwart/wit) en domeinnaam (website) op de routebeschrijvingen
€ 100,00    

Uiteraard kunnen ook andere mogelijkheden besproken worden.

Heeft u interesse om onze vereniging te sponsoren, neem dan contact op met het secretariaat.

Contactgegevens Secretariaat
H.W. Pisters
Tarwestraat 43
5409 BC Odiliapeel
tel: 0413-273849
e-mail: secretaris@wsv-de-eekhoorn.nl

Wilt u uw - afgesproken - sponsorbedrag overmaken, doe dit dan naar
IBAN-nummer NL53 RABO 0154 9068 40 t.n.v. WSV de Eekhoorn

Iedereen kan meewandelen, dus wandel allen met ons mee.