WSV de Eekhoorn

Opzeggen lidmaatschap

Leden die in de loop van het jaar (de periode 1 januari t/m 31 december) hun lidmaatschap beëindigen of waarvan het lidmaatschap is geschorst zijn de contributie in z’n geheel verschuldigd over het lopende jaar (Volgens artikel 6 van de Statuten).

Aanvullend is bepaald dat uiterlijk 1 oktober van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap moet worden opgezegd, anders worden door de vereniging minimaal de kosten van de bijdrage (vermeerderd met (hoofdelijk omgeslagen) kosten van de extra afdrachten) aan de KWBN, voor het komende kalenderjaar in rekening gebracht (Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement).

Er moet altijd schriftelijk worden opgezegd. Dit kan ten allen tijde en zonder opzegtermijn (Artikel 8 lid b. van de Statuten).


De wandelsport is er voor iedereen voor jong en oud.