WSV de Eekhoorn

Lidmaatschap

Wie regelmatig deelneemt aan wandeltochten, zal al gauw merken dat het lidmaatschap van een wandelsportvereniging ( of -bond) tal van voordelen heeft.

Omdat ook bij onze vereniging de vergrijzing een grote rol speelt, is ledenaanwas van (jongere) mensen uit de ongeving van Odiliapeel die besmet zijn met het wandelvirus en het leuk vinden om het wandelen ook in verengingsverband te beoefenen, zeer gewenst.
Wij willen namelijk niet alleen nu een bloeiende vereniging zijn, doch ook in de toekomst.
Dus iedereen met hart voor de wandelsport is welkom als lid.

Wat biedt een lidmaatschap van Wandesportvereniging "de Eekhoorn"?

Wij kennen twee soorten lidmaatschap: "A-leden" en "B-leden".
De verschillen tussen de 2 soorten lidmaatschap zijn:
1. De contributie.
2. Het in clubverband of individueel lopen van de (vastgestelde) tochten.
Voor meer informatie kijk op deze site in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

De voordelen van een A-lidmaatschap zijn:
1. U bent automatisch lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.
2. Ledenpas van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.
3. Jaarlijks ontvangt u het Landelijk Wandelprogramma gratis (losse verkoop € 6,95), met hierin alle wandeltochten voor het lopende jaar.
4. U ontvangt 6x per jaar, geheel gratis, het magazine wandel.nl.
5. Op vertoon van uw lidmaatschapskaart krijgt u korting op het inschrijfgeld (veelal 1 euro) bij de meeste wandeltochten.

Voor meer voordelen van uw A-lidmaatschap neem contact op met het secretariaat of een bestuurslid.

Van de (A-)leden wordt niks anders verwacht als dat zij bereid zijn om (per toerbeurt) behulpzaam te zijn bij de organisatie van onze activiteiten, geregeld deelnemen aan onze gezamenlijke wandelingen en uitstapjes en eventueel open staan voor een bestuursfunctie.

Een B-lidmaatschap houdt in:
1. U bent automatisch lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.
2. Ledenpas van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.
3. Op vertoon van uw lidmaatschapskaart krijgt u korting op het inschrijfgeld (veelal 1 euro) bij de meeste wandeltochten.

Contributie

    soort lidmaatschap        kosten per jaar        kosten per half jaar    
    A lidmaatschap        € 36,00        € 18,00    
    B lidmaatschap        € 15,00        niet mogelijk    
    B lidmaatschap        € 19,00 per 1-1-2020        niet mogelijk    

 

Via onderstaande link kunt u het inschrijfformulier downloaden.
U kunt het formulier uitprinten en met de hand invullen of via Word invullen en uitprinten.
Na ondertekening kunt het per post insturen naar het secretariaat of mail het naar het secretariaat (klik hier)
Als het inschrijfformulier is ontvangen, sturen wij een bevestiging hiervan terug, met de gegevens voor het overmaken van de contributie.
Zodra de contributie door ons is ontvangen, wordt u ingeschreven als lid en krijgt u zo spoedig mogelijk uw lidmaatschapskaart van de bond toegestuurd

Inschrijfformulier lidmaatchap

De wandelsport is er voor iedereen voor jong en oud.